Har nelimitat, fără plată, pentru toţi

Har nelimitat, fără plată, pentru toţi

„Fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos” (Efes. 4:7). Măsura darului lui Hristos este „toată plină­tatea Dumnezeirii” care „în El locuieşte trupeşte”. Acest lucru este adevărat fie că este considerat ca fiind măsura darului pe care l-a făcut Dumnezeu dând pe Hristos, fie ca măsură a darului pe care Hristos Însuşi l-a dat. Căci darul pe care l-a dat Dumnezeu este singurul Său Fiu, iar „în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii”. Prin urmare, din acest punct de vedere, măsura darului lui Hristos fiind tocmai măsura plinătăţii Dumnezeirii locuind trupeşte în El, iar aceasta fiind tocmai măsura harului care este dat fiecăruia dintre noi, rezultă că fiecăruia dintre noi îi este dat har fără măsură, pur şi simplu har nelimitat.

Este acelaşi lucru dacă privim din perspectiva măsurii darului pe care Hristos Însuşi ni-l dă; pentru că „El S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi”; El S-a dat pe Sine Însuşi pentru păcatele noastre şi prin aceasta El ni S-a dat pe Sine Însuşi nouă. Şi deoarece în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii şi deoarece El S-a dat pe Sine Însuşi, rezultă că măsura darului lui Hristos, în ceea ce-L priveşte, este de asemenea tocmai măsura plinătăţii Dumnezeirii locuind trupeşte în El. Prin urmare rezultă că şi din acest punct de vedere măsura harului care este dat fiecăruia dintre noi este tocmai măsura plinătăţii Dumnezeirii, adică pur şi simplu nelimitată.

Astfel, oricum am privi lucrurile, Cuvântul clar al Domnului ne spune că fiecăruia dintre noi i-a fost dat har după măsura plină­tă­ţii lui Dumnezeu locuind trupeşte în El; adică, har nelimitat, nemărginit — tot harul pe care El îl are. Acest lucru este bun. Dar aceasta este caracteristic Domnului, este exact modul în care acţionează Domnul; căci El este bun.

Şi acest har nelimitat este dat în întregime, este dat fără plată „fiecăruia din noi”. Nouă ne este dat. Mie şi ţie, exact în starea în care suntem. Şi acest lucru este bun. Avem nevoie tocmai de atât de mult har pentru a ne face ceea ce Domnul vrea ca noi să fim. Iar El este atât de bun încât să ni-L dea în întregime fără plată, pentru ca noi să fim cu adevărat ceea ce El vrea ca noi să fim.

Domnul vrea ca fiecare dintre noi să fim mântuiţi şi aceasta să se facă cu toată plinătatea mântuirii. Şi prin urmare El a dat fiecă­ruia dintre noi chiar plinătatea harului, căci harul este cel care aduce mântuirea. Pentru că este scris: „Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat” (Tit. 2:11). Astfel Domnul vrea ca toţi să fie mântuiţi şi de aceea El a dat tot harul Său, aducând mântuire pentru toţi. Nota marginală a acestui text redă exact această idee, fiind la fel de corectă ca şi cea care reiese din versetul respectiv (în traducerea literală a versiunii engleze versetul Tit 2:11 se prezintă astfel: „Harul lui Dumnezeu care aduce mântu­ire a fost arătat pentru toţi oamenii”, nota trad.). Iat-o: „Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat” (practic la fel ca traducerea Cornilescu, nota trad.). Tot harul lui Dumnezeu este dat fără plată fiecăruia, aducând mântuire pentru toţi. Dacă toţi sau cineva o primeşte, aceasta este o altă problemă. Ceea ce noi studiem este adevărul şi faptul că Dumnezeu l-a dat. Dându-l în întregime, El este absolvit de orice responsabilitate, chiar dacă oamenii îl pot respinge.

Domnul vrea ca noi să fim desăvârşiţi. În acest sens este scris: „Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.” Dorind ca noi să fim desăvârşiţi, El ne-a dat, fiecăruia dintre noi, tot harul pe care îl are, aducând plinătatea mântuirii Sale, astfel ca fiecare om să poată fi prezentat desăvârşit în Hristos Isus. Scopul acestui dar al harului Său nelimitat este ca noi să putem fi făcuţi asemenea lui Isus, care este chipul lui Dumnezeu. Chiar aşa stă scris: „Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos, … pentru desăvârşirea sfinţilor,… până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare (un om desăvârşit, trad. eng.), la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos.”

Vrei să fii ca Isus? Atunci primeşte harul pe care El l-a dat atât de deplin şi fără plată. Primeşte-l în măsura în care El l-a dat, nu în măsura în care crezi tu că îl meriţi. Supune-te lui, pentru ca acesta să împlinească în tine şi pentru tine scopul minunat pentru care a fost dat, şi o va face. Te va face asemenea lui Isus. Va împlini scopul şi dorinţa Celui care l-a dat. „Daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu.” „Vă sfătuim să faceţi aşa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu.”