Susţinut de Cuvânt

Susţinut de Cuvânt

În viaţa creştinului totul depinde de Cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărat că Dumnezeu poate şi doreşte ca să ne ferească de căderea în păcat, dar aceasta trebuie să se facă prin Cuvântul Său. Aşa că este scris: „După cuvântul buzelor Tale, mă feresc de calea celor asupritori”. „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.” Aceasta este calea pe care Dumnezeu a stabilit-o şi nu există o alta pentru a realiza acest lucru.

Această cale nici nu este stabilită doar pentru că El în mod arbitrar a ales-o şi apoi a poruncit oamenilor să meargă pe ea. Cuvân­tul Său este calea mântuirii şi a sfinţirii (viaţa creştină) deoarece acesta este modul în care Domnul lucrează, deoarece acesta este modul în care El se manifestă. Prin Cuvântul Său El a creat toate lucrurile la început. Prin Cuvântul Său El creează omul din nou şi prin Cuvântul Său El va recrea această lume şi toate lucrurile care ţin de ea. „Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui.” „Căci El zice, şi se face; porunceşte şi ce porunceşte ia fiinţă.” „Fiindcă aţi fost născuţi din nou … prin Cuvântul lui Dumnezeu.” „Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: ‘Iată, Eu fac toate lucrurile noi.’ …. Apoi mi-a zis: ‘S-a isprăvit!’”

Nu numai că lumile au fost create prin Cuvântul lui Dumne­zeu, dar ele sunt şi susţinute de acelaşi Cuvânt. „Odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei, şi... lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă. Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi Cuvânt.” Tot aşa, creştinul nu numai că este creat de Cuvântul lui Dumnezeu, ci prin acelaşi Cuvânt el este susţinut, hrănit şi ajutat să crească. Dumnezeu susţine „toate lucrurile” prin Cuvântul Său puternic. Iar creştinul, nu mai puţin decât vreuna dintre lumi sau toate lumile, se află printre aceste „toate lucrurile”.

Nu poate exista nici o îndoială asupra faptului că toate lumile sunt susţinute şi ţinute la locul lor de Domnul. Dar nu numai toate lumile, ci „toate lucrurile” sunt susţinute şi ţinute la locul lor de Domnul.

Şi este la fel de adevărat în ceea ce-l priveşte pe creştin ca şi referitor la orice stea de pe cer sau orice lume din înalt. Nici asupra faptului că stelele şi lumile sunt susţinute şi păstrate pe traiectoriile lor de Cuvântul lui Dumnezeu, nu poate fi nici o îndoială. Şi tot aşa, nu poate exista nici o îndoială asupra faptului că creştinul este susţinut şi păstrat pe traiectoria cea bună prin Cuvântul Domnului.

Fiecare om care mărturiseşte numele lui Hristos trebuie să creadă şi să depindă de acesta. Noi nu ne putem susţine şi nu putem rămâne pe traiectoria cea bună mai mult decât o poate face soarele sau pământul. Şi tot aşa de sigur, după cum este faptul că lumile depind de Cuvântul Său, este şi că creştinul trebuie să depindă de Cuvântul Său. Şi atunci când aceasta se întâmplă, creştinul este păstrat pe calea Domnului tot aşa de sigur şi de uşor după cum este orice planetă din univers. Este scris că El „poate să vă păzească de orice cădere”. Iar El spune: „Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.” „Va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întă­rească pentru ca să stea.”

O, creştinule care te chinui, care cazi, nu poate acel Cuvânt care susţine marile lumi să te susţină şi pe tine? Încrede-te în acel Cuvânt. Depinde cu totul de el. Sprijină-te cu totul pe el şi astfel vei găsi odihnă în el. Încrede-te în Domnul ca să te susţină, după cum te încrezi în El ca să susţină soarele. Cuvântul Său susţine soarele, iar Cuvântul Său pentru tine este în mod repetat: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine.” „Eu te sprijinesc.” Eu te voi păzi, eşti al Meu. „Nicidecum n- am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.” Nu te voi părăsi până când nu voi împlini acel lucru despre care ţi-am vorbit.

„Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi puternic” (traducere di­rec­tă din Revised Version. În traducerea Cornilescu: „Căci Cuvân­tul lui Dumnezeu este viu şi lucrător”). „Puternic” înseamnă „plin de putere”. Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere ca să facă pentru tine, cu tine şi în tine tot ceea ce spune acel cuvânt. Crede acel cuvânt, încrede-te în el, căci este Cuvântul Dumnezeului cel viu. Este Cuvântul Dumnezeului îndurător. „Primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele.” „Vă încre­din­ţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său, care vă poate zidi sufleteşte.” „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi.” „Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă.” Puterea lui Dumnezeu se manifestă prin Cuvântul Său şi de aceea este Cuvântul Său plin de putere. Credinţa vine prin auzirea Cuvântului lui Dumnezeu; de aceea el este cuvântul credin­ţei, cuvântul plin de credinţă. Prin urmare, atunci când El spune „Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă”, cu alte cuvinte El spune că sunteţi păziţi de Cuvântul lui Dumnezeu „pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi”. Credeţi acest Cuvânt, încredeţi-vă în el şi descoperiţi puterea lui de a vă susţine.