Introducere

Patriotismul creştin, loialitatea faţă de Legea si guvernarea Celui Preaînalt, este cea mai înaltă aspiraţie pe care o poate avea vreun suflet.

 

Separarea între religie şi stat este una dintre cele mai importante probleme, asupra căreia orice persoană este chemată să se gândească atunci când este vorba de patriotismul creştin; pentru că unirea religiei cu statul a marcat cele mai mari apostazii faţă de Dumnezeu, şi a produs mai multă mizerie decât orice altceva în istorie.

Creştinismul presupune o separare completă a religiei de stat. Loialitatea neabătută faţă de acest principiu se numeşte patriotism creştin. Acesta nu este doar un sentiment sau o problema secundară a creştinătăţii, ci este unul dintre principiile fundamentale ale creştinismului, şi una dintre caracteristicile lui de căpătâi.

Biblia, nu numai Noul Testament, ci întreaga Carte, este Cartea creştinătăţii. Noul Testament nu este o revelaţie nouă şi distinctă faţă de Vechiul Testament, ci este culminarea revelaţiei începută in Vechiul Testament.

Vechiul Testament şi Noul, sunt o singură carte - o descoperire armonioasă şi consistentă a lui Dumnezeu prin Isus Hristos, întrucât Isus Hristos este descoperirea lui Dumnezeu mai înainte de facerea lumii, la crearea lumii, şi de-a lungul întregii istorii a lumii, de la început până la sfârşit.

Primul capitol din Geneza vorbeşte la fel de mult de creştinism ca şi primul capitol din Ioan. Cartea Genezei ţine la fel de mult de creştinism ca şi cartea Apocalipsei sau orice altă carte din Biblie. De aceea, repetăm că întreaga Biblie este Cartea creştinătăţii, este Cartea religiei creştine, descoperirea lui Dumnezeu prin Isus Hristos.

Iar separarea religiei de stat este unul dintre marile gânduri ale acestei Cărţi măreţe. Este unul dintre principiile de bază ale acestei Cărţi care, pentru om, este sursa tuturor principiilor sănătoase.

Mulţi oameni cred că cele două sau trei expresii ale lui Hristos menţionate în Noul Testament sunt tot ceea ce conţine Biblia despre subiectul separării bisericii de stat; şi mulţi alţii sunt gata chiar să argumenteze împotriva acestor pasaje şi să le modifice prin alte pasaje din Vechiul Testament. Dar separarea dintre religie şi stat este unul dintre gândurile originale ale Bibliei, regăsindu-se de la începutul până la sfârşitul Cărţii. Nici Cartea, nici acest subiect nu pot fi înţelese corect în ce priveşte această problemă, până când chestiunea nu este definită clar în minte.

Noi ne propunem să redăm aici o serie de studii ale Bibliei de la începutul până la sfârşitul ei, cu privire la patriotismul creştin sau separarea religiei de stat.

Fiind unul dintre marile gânduri ale Bibliei, unul dintre marile gânduri ale lui Dumnezeu şi ale Domnului nostru Isus Hristos, acest subiect este de o importanţă vitală pentru oamenii de pretutindeni în relaţia lor cu Dumnezeu, şi nu doar în relaţiile lor cu statul. Este un principiu implicat în experienţa zilnică a creştinului în relaţia sa cu Dumnezeu, şi nu doar o problemă abstractă de care omul poate sta, eventual, deoparte, privind-o ca pe o chestiune speculativă ce tratează relaţiile dintre religie şi stat.

Căile lui Dumnezeu sunt drepte. Cuvântul Său este singura lumină certă, unicul adevăr sigur. Principiile pe care le-a anunţat El sunt singurele principii sigure pentru ghidarea omului. Noi sperăm, şi ne vom strădui serios, să prezentăm fiecare studiu atât de clar încât fiecare cititor să poată vedea şi prinde uşor adevărul acesta în esenţa lui. Vom începe cu începutul.