Prefață

În urmă cu mulţi ani, într-o după amiază ploioasă, scriitorul se afla într-un cort unde un slujitor al Domnului prezenta Evanghelia harului Său. „Nu îmi amintesc niciun cuvânt sau vreunul dintre textele folosite. Nu ştiu să fi auzit vreun cuvânt, dar în timpul discursului am avut o experienţă care a fost punctul de cotitură al vieţii mele. Dintr-o dată, în jurul meu a strălucit o lumină, şi cortul a apărut luminos ca şi când ar fi strălucit soarele. L-am văzut pe Hristos răstignit pentru mine, şi pentru prima oară în viaţă mi s-a revelat faptul că Dumnezeu m-a iubit şi că Hristos s-a dat pe Sine însuşi pentru mine personal. Aceasta a însemnat totul pentru mine. Dacă aş putea descrie sentimentele pe care le-am avut, nu ar putea fi înţelese de cei ce nu au avut o experienţă similară, iar pentru cei ce au avut o astfel de experienţă nu este necesară nicio explicaţie.

Credeam că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu pus în formă scrisă de oameni sfinţi care l-au scris fiind insuflaţi de Duhul Sfânt, şi am ştiut că lumina aceasta care mi s-a dat era o revelaţie direct din cer. Am înţeles că voi găsi în Biblie mesajul iubirii lui Dumnezeu pentru cei păcătoşi, şi am decis atunci ca tot restul vieţii să mi-l devotez pentru a-l găsi aici, şi pentru a-l face cunoscut şi altora în mod clar. Lumina care a strălucit atunci peste mine, venind de la crucea lui Hristos, a fost călăuza mea în tot studiul meu biblic. Ori de câte ori am deschis Cartea Sacră L-am găsit pe Hristos, Cel care este puterea lui Dumnezeu, trimis pentru salvarea fiecărui om individual, şi nu am găsit altceva.

Biblia nu a fost scrisă pentru un alt scop decât acela de a arăta calea vieţii. Ea conţine istorie şi biografii, însă acestea fac parte din mesajul evangheliei. Niciun rând nu este scris decât pentru a descoperi pe Hristos. Oricine îl citeşte pentru un alt scop decât pentru a găsi calea salvării din păcat, îl citeşte degeaba. Dacă este studiat în lumina care vine de pe Calvar, este o desfătare, şi aspecte care în alt mod ar rămâne obscure, devin limpezi ca lumina zilei.

Paginile care urmează sunt destinate să fie de ajutor tuturor celor ce vor să privească instrucţiunile şi promisiunile Bibliei în adevărata lor însemnătate. Un singur fir roşu străbate întreaga Biblie, şi anume legământul cel veşnic al lui Dumnezeu. Stând în faţa crucii, omul poate vedea înfăptuirea scopului din veşnicii al lui Dumnezeu, pe care şi l-a propus „în Hristos mai înainte de întemeierea lumii”. Ca într-o panoramă, se vede istoria lumii de la pierderea Paradisului, până când acesta va fi restaurat.

Autorul va fi cel din urmă care să aibă pretenţia că în cartea lui s-a spus ultimul cuvânt în ce priveşte tema pe care o tratează sau vreo parte din ea. Lucrul acesta nu se poate întâmpla în lumea aceasta. Istoria iubirii lui Dumnezeu nu poate fi spusă niciodată în mod complet, deoarece este la fel de infinită ca Dumnezeu însuşi. Aceste pagini au menirea de a fi sugestive – ca ajutor pentru un studiu mai profund – însă aceasta nu înseamnă că există vreo îndoială în ce priveşte curăţia adevărului prezentat aici. Departe de aşa ceva. Orice studiu mai adânc al acestui subiect nu va dărâma nimic din ceea ce este prezentat aici, ci va descoperi şi mai mult în aceeaşi direcţie. Nu spun lucrul acesta din spirit de îngâmfare, ci o spun pentru că ştiu în cine am crezut, şi am încredere în Învăţătorul meu. Nu este nimic original aici, nu este nicio încercare de a scrie ceva original, ci este numai transcrierea câtorva dintre bogăţiile lui Hristos. Dacă vreunul dintre cititori va obţine jumătate din profitul pe care l-a obţinut autorul când le-a scris, răsplata pentru lucrare va fi amplă.

 

                                                                                    Ellet Joseph Waggoner