Prefață

Multor oameni, cuvântul „profeţie” le transmite ideea a ceva obscur şi de neînţeles. Le face puţină plăcere să citească părţile profetice din Biblie. Foarte adesea ei gândesc că cineva care începe să explice profeţiile, se amestecă cu îngâmfare în lucrurile care-i aparţin numai lui Dumnezeu. Ei spun că profeţiile pot fi înţelese după ce se împlinesc, nu înainte.

Aceasta nu ar trebui să se întâmple, iar lucrurile nu ar sta aşa dacă, în trecut, nu ar fi fost oameni care s-au ocupat de profeţii într-un mod încrezut, oferind doar speculaţii omeneşti drept interpretare, chiar dacă Dumnezeu a zis că „nicio profeţie din Scriptură nu se explică singură” (2 Petru 1:20), iar în felul acesta nu ar fi oferit întuneric în loc de lumină. Fiindcă profeţia, în loc să fie ceva obscur, este o lumină. Profeţia este ceva spus dinainte. Este istorie în avans. Dumnezeu, Cel care vede sfârşitul încă de la început şi care „cheamă cele ce nu sunt ca şi cum ar fi” (Romani 4:17 – KJV), este capabil să scrie istoria unui eveniment înainte de a avea loc cu mult mai multă precizie decât ar putea să o scrie orice peniţă umană, după ce evenimentul respectiv s-a întâmplat. Dacă noi putem înţelege istoria când este scrisă de oameni, de ce am crede că este imposibil să înţelegem istoria când este scrisă mai dinainte de către Duhul lui Dumnezeu?

Fără îndoială, se va răspunde că sunt folosite aşa de multe simboluri, atât de multe lucruri ce nu pot fi înţelese literal, încât omul nu poate fi niciodată sigur că are interpretarea corectă. Însă aceasta este din nou o greşeală. Este adevărat că există simboluri. Dar Biblia însăşi ne dă explicaţia tuturor acestor simboluri, iar atunci când punem aceste explicaţii în locul simbolurilor, profeţia poate fi înţeleasă în mod literal. Noi folosim simboluri în conversaţia de zi cu zi şi totuşi nu ne este greu să ne înţelegem unii pe alţii, fiindcă înţelegem ce înseamnă acele figuri de stil. În acelaşi fel, când acceptăm explicaţia simbolurilor profetice pe care o dă Biblia, nu ar trebui să mai avem nicio dificultate în înţelegerea profeţiilor. Prin aplicarea acestor explicaţii ale simbolurilor în dreptul profeţiilor deja împlinite, noi verificăm corectitudinea lor, iar prin studierea profeţiilor care sunt deja împlinite, noi suntem asiguraţi că acelea care au mai rămas se vor împlini cu la fel de multă exactitate. În felul acesta, profeţia devine marea dovadă a faptului că Biblia este inspirată. Dacă înlăturăm profeţia, nu putem demonstra că Biblia este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu.

Scopul acestei cărţi este de a îndepărta unele învelitori pe care tradiţia şi speculaţia omenească le-a aruncat peste profeţie, pentru ca lumina ei clară să poată fi văzută. Lucrul acesta îl facem lăsând Biblia să îşi spună povestea în limbajul ei propriu. Nu sunt înaintate niciun fel de teorii, ci prezicerile clare sunt puse alături de faptele istorice bine atestate care arată împlinirea exactă a lor. Deşi fiecare capitol al cărţii este complet în el însuşi, se va vedea că toate capitolele ţintesc spre unicul subiect al profeţiilor Bibliei, şi anume: împlinirea nădejdii creştine. Sperăm că citirea atentă a acestei cărţi va întări credinţa celor ce au nădejdea aceasta şi îi va conduce pe alţii să iubească venirea Domnului nostru.

Ellet Joseph Waggoner