Notă din partea autorului către cititor

Notă din partea autorului către cititor

Inspiraţia ne asigură că în toate epistolele lui Pavel există „unele lucruri grele de înţeles” (2 Petru 3:16). Probabil că acest lucru este valabil în privinţa Epistolei către Romani într-o măsură mai mare decât oricare alta. Dar acestea nu sunt imposibil de înţeles; răstălmăcindu-le spre pierzarea lor doar cei „neştiutori şi nestatornici”.

Observaţi că numai cei ce răstălmăcesc şi „celelalte Scripturi” spre pierzarea lor, nu reuşesc să înţeleagă scrierile lui Pavel. Cei care doresc să înţeleagă şi care citesc cu folos făgăduinţele simple ale Bibliei, nu se vor fi printre aceştia.

La începutul acestui studiu va fi o încurajare pentru cititor să-şi amintească că textul este pur şi simplu o scrisoare către biserica din Roma. Nu putem presupune că biserica din Roma se deosebea de comunitatea creştinilor în general. Despre ei citim că „nu sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales” (1 Corinteni 1:26). Adevăraţii ucenicii ai lui Isus au fost întotdeauna oameni care au făcut parte din „poporul de rând”. Aşa că, fără îndoială, în biserica din Roma erau mici negustori, meşteşugari, muncitori cu ziua, tâmplari, grădinari etc., şi mulţi slujitori ai familiilor bogate, împreună cu câţiva care ar fi putut deţine o anumită poziţie în societate. Când ne gândim că se aştepta cu încredere ca oamenii aceştia să înţeleagă epistola, putem fi încurajaţi să credem că aceeaşi clasă de oameni o poate înţelege şi acum.

Îndemnul şi asigurarea lui Pavel pentru Timotei constituie cel mai bun ghid pentru studiul tuturor epistolelor sale şi a întregii Biblii: „Înţelege ce-ţi spun; Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile.” „Dumnezeu este propriul Său interpret.” Cuvintele Bibliei explică Biblia. De aceea trebuie să studiaţi textul cu atenţie, legat de versetele anterioare şi cele care urmează, pentru a prelua semnificaţia corectă.

Comentariile care însoţesc textul studiat sunt destinate să fixeze atenţia cercetătorului asupra Cuvântului şi pentru a veni în ajutorul cititorului ocazional. Rugăciunea cea mai fierbinte a autorului este ca studiul acestei epistole să se dovedească fi o mare binecuvântare pentru cei care-l întreprind şi, de asemenea, Cuvântul să fie preţuit mai mult de către toţi, datorită luminii sporite pe care Duhul Sfânt ar putea-o face să strălucească astfel.

 

Ellet Joseph Waggoner