Prefață „Sabatul creștin”

Prefață „Sabatul creștin”

Conţinutul acestei broşuri este alcătuit din patru editoriale care au apărut în patru numere succesive ale revistei catolice Catholic Mirror, şi anume pe data de: 2, 9, 16 şi respectiv 23 septembrie 1893. Cererea fără precedent a numerelor revistelor din zilele mai sus menţionate a epuizat revistele tipărite. Pentru a satisface toate cerinţele viitoare, am republicat aceste articole pentru beneficiul abonaţilor noştri, făcând posibilă oportunitatea de a le oferi acum în această formă.

Reeditarea acestor articole a fost realizată şi de Asociaţia Internaţională pentru Libertate Religioasă din Michigan (International Religious Liberty Association), sub forma unei broşuri de treizeci şi două de pagini, disponibile în Londra (Anglia), Australia, Cape Town (Africa), Toronto, Ontario (Canada) şi în Michigan, New York, California şi Tennessee.

Credem că, în timp ce lumea protestantă manifestă un interes atât de profund pentru aceste materiale produse de catolici, credincioşii catolici din ţară ar trebui să aibă la îndemână argumente care să îi lase fără replică pe oponenţii religiei noastre, punându-ne astfel într-o poziţie de necucerit, pe când ei îşi expun condiţia total lipsită de temei, la care au redus protestantismul. Astfel privind lucrurile, oferim cu respect aceste pagini cititorilor, anticipând atât beneficiile, cât şi plăcerea pe care o vor avea în cercetarea lor.

Editorii revistei Catholic Mirror