Comori din Isaia
Comori din Isaia
Comori din Isaia

În această lucrare se analizează cartea profetului Isaia. Inițial ea a fost scrisă sub formă de articole, iar aici va fi așezată sub formă de capitole.

Autor: Ellet Joseph Waggoner

Nr. pagini: 450

Prefață – Chemarea lui Avraam. Timpul făgăduinţei1. Lovind şi vindecând2. Marele caz în judecată3. Refacere sau distrugere4. Evanghelia lui Isaia5. Doar Dumnezeu este mare6. Salvat și trimis7. Dumnezeu – singurul nostru adăpost şi singura noastră putere8. Puterea şi slava împărăţiei9. Putere în slăbiciune10. Domnul, stindardul meu11. Noua cântare12. Judecata asupra Babilonului13. Eliberarea lui Israel14. Ambiţia egoistă şi căderea ei15. Blestemul mistuitor16. Eliberarea poporului lui Dumnezeu17. Încredere şi protecţie18. Grija lui Dumnezeu pentru poporul său19. Coroana ruşinii şi coroana slavei20. Temelia cea sigură21. Judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu22. Cauza ignoranţei23. Prea adânc pentru Iehova24. Alianţa mondială – un eşec25. Aşteptând să fie îndurător26. Domnia neprihănirii27. Locuind cu foc mistuitor28. Regele în frumuseţea lui29. Pământul pustiit30. Pământul restaurat31. Răspuns la o rugăciune de vindecare32. Omagiul de mulţumire al lui Ezechia33. Mergând în Babilon34. Ultimul strigăt tare al evangheliei35. Mângâierea evangheliei36. Pregătind calea Domnului37. Toată făptura este iarbă38. Domnul Dumnezeu va veni39. Dumnezeu tare40. Tărie pentru cei neajutoraţi41. Marele caz judecat42. Convocările la judecată43. Nu te teme!44. Slujitorul Domnului45. Un cântec nou46. Mărind legea47. Eu sunt cu tine48. Martorii lui Dumnezeu49. Purtătorul păcatului50. Darul Spiritului51. Un martor fals, nebun52. Nimicind vrăjmăşia53. Dumnezeu, conducătorul naţiunilor54. Dumnezeul nevăzut55. Scopul creaţiei Pământului56. Dumnezeul care poate salva57. Prăbuşirea mândriei58. Pacea neprihănirii59. Cel dispreţuit, ales60. Interesul pământului în răscumpărare61. Triumful supunerii62. Neprihănirea veşnică – salvarea noastră63. Puterea care salvează64. Predicatorii frumoşi ai unei solii minunate65. Braţul Domnului66. Suferindul tăcut67. Zidirea Ierusalimului68. O ofertă îndurătoare acordată celor săraci69. Israel, neamurile şi Sabatul70. Locuitorii din înalt71. O zi încântătoare72. O acuzaţie teribilă împotriva bisericii73. Restaurarea Sionului74. Îmbrăcămintea pe care o dă Dumnezeu75. Vegherea şi zelul lui Dumnezeu pentru poporul său76. Mântuitorul puternic77. Revelaţia lui Dumnezeu78. Moştenirea glorioasăTraducerea Lowth – limba engleză