Evanghelia în creație
Evanghelia în creație
Evanghelia în creație

În capitolul cincisprezece din Epistola către Romani, versetul patru, Duhul lui Dumnezeu, prin apostolul Pavel, îşi pune sigiliul de aprobare asupra Vechiului Testament în întregime evidenţiind scopul pentru care a fost scris acesta. „Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca prin răbdarea şi mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.“ Motivul pentru care găsim mângâiere şi speranţă în Vechiul Testament este descoperit clar de Hristos când, în răspunsul Său către evrei, El a arătat clar că acesta, şi în special scrierile lui Moise, are autoritate divină, spunând: „Cercetaţi Scripturile pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.“ „Căci, dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine.“ „Dacă nu credeţi cele scrise de el, cum veţi crede cuvintele Mele?“ (Ioan 5:39, 46, 47). Putem găsi mângâiere şi speranţă în Scripturi, pentru că Hristos este în ele.

Autor: Ellet Joseph Waggoner

Nr. pagini: 107